About

Trend Compass is een uitgave van Dutch Style Company in samenwerking met stichting Perscentrum Wonen. Percentrum Wonen is het voorlichtingsinstituut op het gebied van interieur, deisgn en woonmode. Namens de gehele woonbranche signaleer het Perscentrum de nieuwste interieurontwikkelingen, producten en trends. Via de landelijke media worden consumenten geinformeerd over de woonmode met als doel te inspireren en te motiveren tot woonwinkelen. www.perscentrumwonen.nl

TrendCompass | NEVER DESIGN LOST

 wonenbranch signaleert het Percentrum de nieuwste interieurontwikkelingen, producten en trends. Via de landelijke media worden consumenten geinformeerd over de woonmode met als doel ze te inspireren en te motiveren tot woonwinkelen. www.percentrumwonen.nl

TrendCompass | NEVER DESIGN LOST 

FOLLOW US ON THE 'GRAM